keyvisualkeyvisual
Home
Fundraisingcampagne
Nieuws
Publicatie
Beursalen
Foto's
Reacties
Contactformulier
Sitemap
Crights2007 St. De Verlichting: IBAN: NL70RABO0101321988 BIC: RABONL2U Web build by HELNAGI

 

U bent van harte welkom op de home page van het RIS-project (Reparatie Intellectuele Schade). Dit project heeft als doel het percentage kinderen uit het binnenland van Suriname (districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini) dat slaagt voor de GLO-toets (Surinaamse variant van de Citotoets) substantieel te verhogen, zodat het verschil met Paramaribo tot aanvaardbare proporties wordt teruggebracht. Voordat dit interventieprogramma werd gelanceerd, was het gemiddelde slagingspercentage van de scholen in het binnenland 7%. Dat van Paramaribo en de overige districten lag op 55%. Dankzij het RIS-project haalde tussen 2007 en 2010 51% de kinderen (N =539) de GLO-toets.

Ten gevolge van de presidentiële machtswisseling die vorig jaar (2010) na de verkiezingen plaatsvond in Suriname, besloot de Nederlandse overheid alle financiële steun aan projecten in Suriname stop te zetten. Via Prof. dr. Arnold Heertje, die adviseur is van ons bestuur, zijn wij begin dit jaar in contact gekomen met de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, mr. dr. Ben Knapen, aan wie wij voorstelden om gepensioneerde Nederlandse leerkrachten met ontwikkelingshulpgelden naar het binnenland van Suriname te sturen om op die manier het probleem van de onbevoegde leerkrachten die lesgeven in dit deel van Suriname, op te lossen. Want de slechte leerprestaties van de kinderen uit de districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini zijn toe te schrijven aan het leerkrachtenkorps dat voor 80% bestaat uit personen met slechts een getuigschrift van de basisschool. De staatssecretaris stond sympathiek tegenover het voorstel en nam daarom contact met de minister van Onderwijs van Suriname. Deze liet de heer Ben Knapen weten dat zijn departement al bezig was met de oplossing van het probleem.

Deze minister nodigde het bestuur van onze stichting uit om in februari dit jaar te komen praten over voortzetting van het RIS-project (Reparatie Intellectuele Schade). In Suriname aangekomen, bleek dat hij geen tijd had om ons  te ontvangen en de gesprekken met de directie van het ministerie hebben niet het resultaat opgeleverd dat wij verwacht hadden. Uiteindelijk kregen wij te horen dat er geen geld was voor extra onderwijsinspanningen voor het binnenland. Daarmee werd het onderdeel van het RIS-project dat als doel had het percentage kinderen uit het binnenland dat slaagde voor de GLO-toets (equivalent van de Cito-toets) te verhogen, de das omgedaan.

Het bestuur besloot de activiteiten in Suriname te beperken tot het verlenen van een studiebeurs aan kinderen uit het binnenland van wie de ouders financieel niet in staat zijn om de studiekosten in Paramaribo te betalen. Dit schooljaar studeren, dankzij de donaties van de personen die genoemd zijn bij de rubriek ‘Publicaties’, 12 kinderen met een beurs van Stichting De Verlichting. Wij willen in het schooljaar 2012/2013 dit aantal verhogen tot 25. De kosten per kind per jaar bedragen € 1.250,-. Zelfs met een bijdrage van € 5 per maand kunt u onze stichting helpen om dit aantal te halen.

Ons rekeningnummer: IBAN: NL70RABO0101321988 en BIC: RABONL2U

Jaarlijks vindt er in de maand november een donateursreceptie plaats, een gelegenheid die het bestuur gebruikt om de financiële verantwoording af te leggen. U bent van harte welkom als donateur van het RIS-project.

Drs. Julian S. With (030-6055963 of 06-53428454; risproject@xs4all.nl)

 

Videoregistratie van het RIS-project ter inzage.
 

 
 

Crights2007 St. De Verlichting: IBAN: NL70RABO0101321988 BIC: RABONL2U Web build by HELNAGI  |  risproject@xs4all.nl